Kommunen viser nemt borgerne de velfærdsteknologiske løsninger

Kommunen vil vise velfærdsteknologiske løsninger til borgerne

I denne artikel kan du læse om, hvad I som kommune kan få ud af et samarbejde med faldGUIDEN, og hvilke forventninger Sønderborg kommune allerede har til deres samarbejde med GUIDEN.

Via faldGUIDEN kan kommunerne vise de løsninger, de tilbyder deres borgere, i et lettilgængeligt format med udgangspunkt i borgerens oplevelse af produktet.  

Præsentationen af produktet tager udgangspunkt i borgerens livskvalitet og indeholder en samlet vurdering, feedback fra andre brugere, videoer, teknisk præsentation mm.  

Kommuner udvælger de produkter, de gerne vil vise deres borgere, og produktudvalget integreres i kommunens eget system.

GUIDEN kan hjælpe kommunerne med at systematisere borger- og bruger-feedback.

GUIDEN kan lave en rapport til kommuner om, hvilke hjælpemidler deres borgere primært søger på.

Herunder kan du se et eksempel på, hvordan en rapport fra faldGUIDEN vil komme til at se ud (De viste tal for produkterne er fiktive).

Her kan du læse et uddrag af Sønderborg Kommunes erklæring om forventet udbytte ved at deltage i udviklingen af faldGUIDEN.


Støttebrev fra Sønderborg Kommune

“Ved deltagelse i udvikling af GUIDENs portaler forventer Sønderborg Kommune at markedet får et produkt, som kan hjælpe kommunerne med at imødekomme oplysningspligten om gængse hjælpemidler til borgerne.”

“Portalerne forventes at kunne understøtte kommunes sagsbehandlende terapeuter til en øget kvalitet i arbejdet, og dermed bevillige det bedste hjælpemiddel til borgerne. Det forventes også at portalen kan hjælpe kommunens borgere med at orientere sig om smarte løsninger til en hverdag med funktionsnedsættelser.”

“Ydermere forventer Sønderborg Kommune at kunne være med til at designe og validere en brugervenlig løsningen.”

“Afhængig af de produkter som testes og publiceres på GUIDENs portaler, forventer Sønderborg Kommune også, at GUIDEN kan være med til at afdække interessante produkter som kan gennemgå en storskalaimplementering i kommunen.”

Venlig hilsen
Sønderborg Kommune
Job og Velfærd – Konsulentteam


Hvis I som kommune vil vide mere eller kan se jer selv som en del af GUIDEN-platformen, så kontakt os for en uforpligtende snak
/ Ring til partner og CEO Esther Davidsen på 31 27 19 30

Læs mere på informationssiden For Kommuner

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *