Sarita Pearl

Sarita Pearl, produktbeskrivelse

faldGUIDEN finder du beskrivelser af de produkter og løsninger, som gør det muligt for folk, der risikerer at falde, kan leve deres liv med samme livskvalitet som før. Herunder finder du en beskrivelse af faldalarmen Sarita Pearl – den giver sikkerhed, når du færdes i og udenfor dit hjem, uden at gå på kompromis med design.

Sarita Pearls forskellige designs
Du kan personliggøre din Sarita Pearl ved selv at vælge design.

Virksomhedens Produktbeskrivelse

Sarita Pearl er et kaldesystem, integreret i 30’ernes populære smykke: brochen. Moderne teknologi møder tidløs mode. Sarita Pearl skaber kontakt mellem seniorer og plejere, når der er behov, og understøtter en selvstændig, men tryg livsstil.

Sarita Pearl er en multifunktionel og smykke-inspireret tryghedsenhed til ældre borgere og deres pårørende. I sig har den en kaldeknap til at kalde på hjælpe, to-vejs-tale til at komme i direkte kontakt med brugeren for at få afklaret behovet, en GPS til at finde frem til brugeren og en automatisk fald-detektor, der sender alarm afsted, hvis borgeren er faldet. Funktionerne kan tændes og slukkes efter behov.

Pårørende og plejere har Lighthouse, som er en brugervenlig app. Her kan man se status og modtage kald direkte på telefonen, samt andre funktioner til at give ro i sindet og være indlemmet i plejeprocessen – om det er social eller professionel pleje.

Saritas app Lighthouse
Saritas brugervenlige app, hvor man kan se status og modtage kald direkte fra Sarita Pearl.

Målgruppe

Sarita Pearl er målrettet mod de ældre borgere og deres pårørende, som har brug for et ekstra lag af tryghed. Det kan f.eks. være borgere med svækket funktionsevne, som dermed har en risiko for at falde, et tidligt stadie af demens med tendens til at vandre eller aktive borgere, som ønsker fortsat at færdes udenfor hjemmet uden at gå på kompromis med trygheden.

Hvordan bidrager produktet til den enkeltes selvhjulpenhed:

Sarita Pearl er et kropsbåret kaldesystem, formet som en broche. Sarita Pearl er det direkte link mellem plejere og seniorer og understøtter en selvstændig, men tryg livsstil. Med en multifunktionel enhed er flere behov dækket hos borgeren, uden at bebyrde pågældende med flere enheder.

Hvordan bidrager produktet til brugerens livskvalitet:

Enheden giver borgeren og pårørende ro i sindet ved at have en tryghedsenhed lige ved hånden. Et udetekteret fald eller uheld kan være en traumatiserende oplevelse, som kan forårsage angst og frygt for gentagelse. Sarita Pearl giver borgeren mulighed for at tilkalde hjælp og pårørende et værktøj til at kunne følge med i brugerens trivsel.

Aktuel pris

For privat køb er opsætningsprisen 800 kr. samt et depositum på 800 kr., som bliver refunderet, når Sarita Pearl er tilbageleveret.

Der er et månedligt abonnement på 200 kr., som inkluderer mobil-netværk, ubegrænset tryk, tale, app og telefonisk support.

Teknisk information om produktet

Installering og Drift
Installationen er lige til, med en opladerstation, som skal sættes i stikkontakten. Opsætning af selve enheden bliver foretaget af Sarita, så enheden er klar til brug, lige ude af æsken.

Hvem er involveret i installering og drift – hvad er deres rolle
Pårørende eller plejere kan være behjælpelige med opsætningen af enheden igennem appen. Med et intuitivt design vil de fleste kunne finde ud af at bruge appen uden at læse manualen.

Service der tilbydes
– Mulighed for personligt design eller valg fra katalog på 9 forskellige design.
– Månedlig statistik på brugerens fysiske aktivitetsniveau.
– Opkobling til vagtcentral.
– Integration med hjemmeplejen eller andre plejere.
– Telefonisk support.

Vedligeholdelse af løsningen
Vedligeholdelse er ikke nødvendig, da systemet bliver opdateret på afstand.

Information om producenten

Sarita

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *