Om GUIDEN

GUIDENonline er et let tilgængeligt overblik over velfærdsteknologi og hjælpemidler. GUIDEN kombinerer anmeldelser af produkter og løsninger med artikler om viden og vejledninger på sundheds- og velfærdsområdet. Vi giver brugere, pårørende og fagpersoner det bedste fundament for at træffe det rigtige valg af hjælpemidler og velfærdsteknologi.

Samtaler mellem virksomheder, kommuner og brugerne af hjælpemidler og velfærdsteknologier er vigtig. Derfor har vi gjort det til vores mission at skabe grundlaget for dialog og udveksling af erfaringer, behov og idéer mellem parterne.

GUIDEN ønsker at være bindeleddet mellem de tre parter. Vores mål er at gøre det nemt for alle at bidrage, og sikre, at alle får opfyldt deres behov.

Brugere af hjælpemidler: Får overblik over hjælpemidler og kan kommunikere direkte med andre brugere. Det fremmer livskvaliteten og selvhjulpenheden.

Virksomheder: Får feedback til produktudvikling, bliver mere synlige over for kommuner og kan sælge produkter direkte til brugerne.

KommunerFår et effektivt overblik over hjælpemidler og velfærdsteknologi samt indsigt i borgernes og fagpersonalets erfaringer.

Hvordan?

GUIDENs filosofi hviler på tre grundssøjler: Information, Dialog og Handling:

InformationVi formidler den bedste information om hjælpemidler og velfærdsteknologi. Information, der stammer fra brugernes egne erfaringer, fra faglige vurderinger og fra producenternes specifikationer. Vi videreformidler også forskning og faglig viden.

DialogVi giver plads til dialog mellem de forskellige parter. Det skaber bedre valgmuligheder, større involvering og derved bedre implementering af løsningerne.

HandlingVi skaber et solidt grundlag for handling for alle parter:
– Brugerne kan træffe det valg, som er rigtigt for deres hverdag, deres livskvalitet og deres behov med udgangspunkt i andres erfaringer.
– Fagpersonalet kan finde det bedste redskab til deres borgeres behov med hjælp fra andre fagpersoners erfaringer og vurderinger og input fra borgerne.
– Producenterne får mulighed for at høre deres brugeres meninger og forbedringsforslag.

Mission

Det er GUIDENS mission at gøre information om velfærdsteknologiske løsninger let tilgængelig for slutbrugerne for at øge deres livskvalitet og selvhjulpenhed. Vi vil give hver eneste bruger muligheden for selv at vælge, hvilket tilbud der passer dem bedst.

Vores første skridt på vejen er faldGUIDEN med løsninger på fald-området, men det er kun begyndelsen. Den fuldt udbyggede GUIDEN giver overblik over og skaber dialog om velfærdsteknologi og hjælpemidler på alle sundheds- og velfærdsområder.

Ældre dame liggende på gulvtæppe

Om faldGUIDEN

Hvorfor fokusere på fald? Svaret er simpelt: Fordi 250.000 danskere over 65 falder hvert år. Det er en kvart millioner danskere, som skal have hjælp til genoptræning, til støtte eller til at øge deres livskvalitet, så de ikke falder igen. faldGUIDEN vil give brugerne og deres pårørende overblikket over de faldrelaterede tilbud, hjælpemidler og velfærdsteknologier, som findes på markedet. Vi vil lade brugernes erfaringer, fagpersonalets vurderinger og virksomhedernes produktpræsentationer i samspil giver brugere og pårørende den bedste forudsætning for at kunne vælge præcis den løsning, der passer til deres situation.

Vi vil dele viden, råd og erfaringer mellem og fra fagpersonale til gavn for alle faldGUIDENs brugere:

    • Hvad er den nyeste teknik inden for faldområdet, du som fagperson bør kende til?
    • Hvor finder du som pårørende information om, hvordan du kan forebygge et fald hos din kære?
    • Hvilke erfaringer har andre gjort sig om et bestemt hjælpemiddel?

Hvis du vil vide mere om GUIDEN og faldGUIDEN, så kontakt os på info@guidenonline.dk

Er du kommunalt ansat, kan du læse mere om, hvad faldGUIDEN kan tilbyde din kommune på vores side For Kommuner.

Er du producent eller forhandler af velfærdsteknologi eller hjælpemidler, kan du læse mere om, hvordan I kan blive en del af faldGUIDEN på vores side For Virksomheder.